Xidmətlər

ƏMƏKHAQQI SİSTEMİ

01.12.2018
"Xəzər Tv" MMC, "Radio Grup" MMC, "Kaspi Mətbuat Yayımı" MMC

Əməkhaqqı sistemi müəssisələrdə işçilərin əmək haqqlarının ödənilməsinin müxtəlif formalarının xüsusiyyətlərini nəzərə almağa, sosial xarakterli müavinətlərin bütün növlərini, çeşidli ödəmə və tutulmaları hesablamağa imkan verən çox funksiyalı proqram təminatıdır.
 
Sistemin modulları:
•    Əmək haqqı ödənişi
•    İş Vaxtı İstifadəsinin Uçotu
•    Əmək Haqqına Əlavə Ödəmə və Tutulmalar
•    Aliment
•    Əmək Haqqının Hesablanması
•    Borclu İşçilər
•    Ödəniş Cədvəli
•    Haqq-hesab vərəqəsi
•    Haqq–Hesablararası Hesablaşmalar
•    Mükafatlandırma Haqqında Əmr
•    Yeni vəzifə maaşı haqqında əmrlər
•    Xəstəlik vərəqinin hesablanması və s.
•    Məzuniyyət əmrləri
•    Ezamiyyə əmrləri
•    Haqq-hesab cədvəli
•    Ödəmə və tutulmaların yekun cədvəli
•    Əmək haqqı və başqa gəlirlər barədə arayış

Sistemin funksional imkanları: 
•    Rahat idarəetmə paneli və interfeys
•    Əməliyyatların loqlanması
•    Ətraflı axtarış imkanı
•    Məlumatların MS Excel`ə köçürülmə (export) imkanı
•    İstifadəçi hüquqlarının verilməsi və tənzimlənməsi
 

SON LAYİHƏLƏRİMİZ