Xidmətlər

VENDORLARIN QEYDİYYATI VƏ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİ

01.12.2018
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC

Müəssisə və təşkilatlar əsasə məqsədlərindən biri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən satınalmalar işinin təşkili istiqamətində də fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun tənzimləməsidir. Bu baxımından Vendorların Qeydiyyatı və Etibarlılığının Qiymətləndirilməsi Sistemi satınalma əməliyyatlarında maliyyə vəsaitlərinin qəanətlə istifadəsini, satınalma əməliyyatlarında səmərəliliyin artırılması və şəffaflığın təmin edilməsi üçün unikal bir həldir. 
Vendorların Qeydiyyatı və Etibarlılığının Qiymətləndirilməsi Sistemi vendorların strukturlaşdırılmış bir reyestrini yaratmaq və etibarlılığının qiymətləndirilməsi imkanı verən proqram təminatıdır. 

Sistemin modulları:
•    Vendor məlumatlarının qeydiyyatı
•    Tələb olunan məlumatlardan bəziləri VÖEN-ə uyğun olaraq Vergilər nazirliyinin “Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları” bazasından avtomatik gətirilir
•    Qarşı tərəfin etibarsızlığı meyarlarının qeydiyyatı
•    Qarşı tərəfin etibarlığının avtomatik qiymətləndirilməsi
•    Qarşı tərəfin kartının avtomatik formalaşdırılması
•    Vendorla əlaqəli bütün sənədlərin, skan edilmiş şəkildə əlavə edilməsi
•    Avtomatlaşdırılmış hesabatların formalaşdırılması

Sistemin funksional imkanları:
•    Rahat idarəetmə paneli və interfeys
•    Əməliyyatların loqlanması
•    Ətraflı axtarış imkanı
•    Məlumatların MS Excel`ə köçürülmə (export) imkanı
•    İstifadəçi hüquqlarının verilməsi və tənzimlənməsi
•    Sistemin veb əsaslı olması onu istənilən yerdə əlçatan edir

SON LAYİHƏLƏRİMİZ