Xidmətlər

LOREX LMS - TƏLİM İDARƏETMƏ SİSTEMİ

08.01.2021

Lorex LMS nədir və onunla nə etmək mümkündür?

Lorex LMS müasir texnologiyalar ilə hazırlanmış veb əsaslı LMS sistemidir. Lorex LMS-lə işçilər, tərəfdaşlar və müştərilər üçün yeni təlim materialları hazırlamaq, öyrənciləri müxtəlif təlimlərə təhkim etmək, qiymətləndirmək və sertifikatlarla təmin etmək mümkündür.

Hansı şirkətlərin LMS sisteminə ehtiyacı var?

Dövlət və özəl sektordan aslı olmayaraq inkişaf etmək istəyən böyük, orta və kiçik növ istənilən biznes sahələrinin LMS sisteminə ehtiyacı var.

 • Təhsil

 • Səhiyyə

 • Bank

 • Sığorta

 • Neft-qaz sektoru

 • Turizm və otelçilik

 • Pərakəndə satış müəssisələri

 • Tikinti

 • Qida sektoru

Lorex LMS istifadəçilərə hansı imkanlar verir?

Lorex LMS ilə istənilən sahədə cəlbedici və interaktiv təlimlər yaratmaq mümkündür.  Sistemin sadə və geniş təlim hazırlama xüsusiyyətləri, müxtəlif vəzifə və funksiyalara uyğun qrup idarəetmə və hesabat imkanları mövcuddur.

 • Marketinq

 • Satış

 • Maliyyə və mühasibatlıq

 • Layihələrin idarə olunması

 • İnsan resurslarının idarəolunması

 • Fərdi inkişaf

 • İT və proqramlaşdırma

 • Dizayn

 • E-Kommersiya

 • Hüquq

Lorex LMS nə qazandırır? 

 • Ənənəvi təlim xərclərindən azad edir;

 • Təlim materialları üçün çap xərclərini ixtisar edir;

 • Nəqliyyat və ezamiyyə xərclərini azaldır;

 • Pandemiya dövründə təhlükəsiz təmas yaradır;

 • Müxtəlif filial və regionlarda fəaliyyət göstərən əməkdaşları bir auditoriyada birləşdirir;

 • Peşəkar kadr yetişdirməklə xərclərə qənaət edir.

Bir sözlə Lorex LMS ənənəvi təlimlə müqayisədə daha rahat, sərfəli və etibarlı təlim imkanları yaradır.


Lorex LMS - öyrənməyin yeni yolu.

Ətraflı məlumat üçün katolqu yükləyin.

Kataloq Az
Kataloq Ru

SON LAYİHƏLƏRİMİZ