Xidmətlər

MÜHASİBAT UÇOTU SİSTEMİ

05.01.2020

Müəssisələrdə mühasibat xidməti işçilərinin işinin avtomatlaşdırılması, mal-materialların dövrü uçotu, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi, qalıq dəyərinin hesablanması, e-qaimə və hesab fakturalar üzrə əməliyyatların aparılması, sintetik və analitik qalıqlar üzrə müxtəlif hesabatların əldə olunması və ətraflı axtarış sisteminə malik çoxfunksiyalı desktop proqram nəzərdə tutulur;
 
Pul Vəsaitlərinin Uçotu

 • Kassa Məxaric Orderi
 • Kassa Mədaxil Orderi
 • Avans Hesabatı
 • Kassa Kitabı
 • Kassanın Bağlanması
 • Ödəniş Tapşırıqları
 • Bank Çıxarışları
 • Valyutaların Məzənnəsi və s.
 
Malların Uçotu
 • Anbarda Olan Mallar
 • Malların Qalığı
 • Malların Daxilolması
 • Malların Anbardan Məxarici
 • Nomenklatura və s.
 
Əsas Vəsaitlərin və Qeyri–Maddi Aktivlərin Uçotu
 • Əsas Vəsaitlər Bazası
 • Əsas Vəsaitlərin Qalıq Dəyəri
 • Əsas Vəsaitlərin Köhnəlməsi (Amortizasiyası)
 • Əsas Vəsaitlərin Yenidən Qiymətləndirilməsi
 • Əsas Vəsaitlərin Daxili Hərəkəti Və Silinməsi 
 • Qeyri - Maddi Aktivlər

Materialların Uçotu
 • Materialların Daxili Hərəkəti Və Silinməsi
 
Azqiymətli Və Tezköhnələn Əşyaların (ATƏ) Uçotu
Əmlakın Daxili Hərəkəti və Silinməsi

 
Hesabatlar
 • Müqavilələr
 • Vergi hesab-fakturaları
 • ƏDV bəyannaməsi
 • Balans köçürmələri jurnalı
 • Müəssisə balansı
 • Müəssisə balansına əlavə
 • Maliyyə nəticələri və onların istifadəsi
 • Gəlirlər və Xərclər
 • İcmal balans
 • Sintetik və analitik hesabatlar və s.

SON LAYİHƏLƏRİMİZ